Mọi người cho e hỏi Công ty em chuyển đổi từ công ty việt nam sang công ty có vố…

Mọi người cho e hỏi Công ty em chuyển đổi từ công ty việt nam sang công ty có vốn đầu tư nước ngoài, không thay đổi Tên, Địa chỉ, MST thì có bắt buộc chuyển từ Chi cục Huyện Sang Thành Phố quản lý không? Em hỏi phòng tuyên truyền của Cục Tp HCM thì họ nói “Ai nói em vậy rồi bảo bao giờ có Công Văn chuyển mới chuyển.” Em cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 21, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Mọi người cho e hỏi Công ty em chuyển đổi từ công ty việt nam sang công ty có vố…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *