Bạn em gặp tình huống khó như này. Công ty bạn em có chị giám đốc bắt đầu tiếp q…

Bạn em gặp tình huống khó như này.
Công ty bạn em có chị giám đốc bắt đầu tiếp quản từ thời điểm gần đầu năm 2016, đến cuối năm (T12) có quyết định tăng lương và điều chỉnh từ lương gross sang Net (toàn bộ tiền thuế TNCN, bảo hiểm bắt buộc phải nộp công ty chịu). Và theo quyết toán thuế TNCN năm 2016, chị ấy ủy quyền cho công ty, trên tờ khai ghi nhận còn phải nộp thêm số tiền thuế TNCN là X đồng.
Như vậy số X đồng trên sẽ trừ vào lương của chị hay là chi phí công ty bạn em phải chịu ạ.
Xin cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 21, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Bạn em gặp tình huống khó như này. Công ty bạn em có chị giám đốc bắt đầu tiếp q…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *