Căn cứ Nghị Định số 44/2017/NĐ-CP, từ 1/6/2017 giảm mức đóng BHXH cho NSD lao độ…

Căn cứ Nghị Định số 44/2017/NĐ-CP, từ 1/6/2017 giảm mức đóng BHXH cho NSD lao động từ 22% xuống còn 21.5% (NLĐ vẫn tỷ lệ trích 10.5%/Mức đóng, NLĐ ko được giảm)

+ Từ 1/6/2017 Tỷ lệ đóng BH bắt buộc : NSDLĐ 21.5% + NLĐ 10.5% = 32%

+ Trước 1/6/2017 Tỷ lệ đóng BH bắt buộc: NSDLĐ 22% + NLĐ 10.5% = 32.5%

+ NLĐ có hợp đồng từ 1 đến dưới 3 tháng, từ 1/1/2018 NSDLĐ mới áp dụng giảm theo tỷ lệ trên.

+ File so sánh tỷ lệ đóng các khoản BH bắt buộc của NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG trước và từ 1/6/2017

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 20, 2017

account_box admin

12 thoughts on “Căn cứ Nghị Định số 44/2017/NĐ-CP, từ 1/6/2017 giảm mức đóng BHXH cho NSD lao độ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *