Mọi người cho em hỏi với ạ Phí tư vấn quản lý chiến lược kinh doanh thì hạch toá…

Mọi người cho em hỏi với ạ
Phí tư vấn quản lý chiến lược kinh doanh thì hạch toán ntn ạ?
Có thể phân bổ đc k ạ???
Em xin cảm ơn trc ạ :))))))

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 19, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Mọi người cho em hỏi với ạ Phí tư vấn quản lý chiến lược kinh doanh thì hạch toá…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *