Mọi người cho e hỏi là ngân hàng công thương thay đổi hệ thống, số tk ngân hàng …

Mọi người cho e hỏi là ngân hàng công thương thay đổi hệ thống, số tk ngân hàng của cty bị thay đổi. Vậy e có phải làm cái phụ lục II – 1 gửi lên sở kế hoạch ko ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 19, 2017

account_box admin

One thought on “Mọi người cho e hỏi là ngân hàng công thương thay đổi hệ thống, số tk ngân hàng …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *