Mọi người cho e hỏi với ạ. Em có 1 lô hàng xuất cho 1 công ty thuộc KCN chế xuất…

Mọi người cho e hỏi với ạ. Em có 1 lô hàng xuất cho 1 công ty thuộc KCN chế xuất. Hàng hoá gồm 2 loại là: 1 là ghế sản xuất mới và 1 là chữa ghế cũ của họ( 2 mặt hàng này bọn e đều có HĐ đầu vào) .Em sẽ phải làm HĐ GTGT 0% phải không ạ. Và bọn e có phải làm tờ khai hải quan không? phí hải quan nhiều k ạ?
Em cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 18, 2017

account_box admin

One thought on “Mọi người cho e hỏi với ạ. Em có 1 lô hàng xuất cho 1 công ty thuộc KCN chế xuất…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *