Kính gửi các Anh(Chi) nhà kế ạ! Em có tình huống khó này rất mong nhận được sự g…

Kính gửi các Anh(Chi) nhà kế ạ!
Em có tình huống khó này rất mong nhận được sự giúp đỡ của các Anh(Chị) ạ!
Công ty em có ký kết hợp đồng phân phối độc quyền hàng hoá hệ thống tưới nhỏ giọt của 1 công ty nước ngoài. Trong hợp đồng có ghi bên em sẽ làm 1 mô hình nhỏ giọt tại 1 vườn mẫu do cty nước ngoài chỉ định để làm mô hình vận hành hệ thống tưới quảng bá sản phẩm ra bên ngoài thị trường. Trong trường hợp này bên em có phải xuất hoá đơn cho bên đơn vị được chỉ định làm vườn mẫu không ạ?Em xin cảm ơn Anh(Chị) ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 18, 2017

account_box admin

One thought on “Kính gửi các Anh(Chi) nhà kế ạ! Em có tình huống khó này rất mong nhận được sự g…”

  • cái này bạn không cần lập hóa đơn đâu, nó giống như các đơn vị bán hàng mà phải cấp hàng mẫu cho các cửa hàng như là giới thiệu sản phẩm ý, trường hợp của bạn nó dạng là hàng Demo. cái này mình nghĩ chỉ cần theo dõi trên 242 phân bổ dần, xuất từ các nguyên vật liệu hàng tồn kho ra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *