Chào cả nhà. mình đang làm về tncn. Đến phần NPT, công ty mình đã đăng ký NPT ch…

Chào cả nhà. mình đang làm về tncn. Đến phần NPT, công ty mình đã đăng ký NPT cho 15 người. mk tra cứu trên nhantokhai thì có 10 NPT được cấp MST nhưng thời gian tính giảm trừ đến 12/2015. Giờ mk muốn tăng thời gian giảm trừ đến khi NPT đủ 18 tuổi thì kê khai lại NPT từ đầu có được không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 18, 2017

account_box admin

One thought on “Chào cả nhà. mình đang làm về tncn. Đến phần NPT, công ty mình đã đăng ký NPT ch…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *