Các bác cho em hỏi em bị lỗi này khi load tra cứu tờ khai về xem, load đc về rồi…

Các bác cho em hỏi em bị lỗi này khi load tra cứu tờ khai về xem, load đc về rồi nhưng khi mở file ra thì nó báo lỗi như vậy. Các bác cho em xin ý kiến và giải pháp. Em cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 18, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Các bác cho em hỏi em bị lỗi này khi load tra cứu tờ khai về xem, load đc về rồi…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *