Các anh chị ơi, cho em hỏi chút ạ Chi nhánh công ty em đang muốn thay đổi địa đi…

Các anh chị ơi, cho em hỏi chút ạ
Chi nhánh công ty em đang muốn thay đổi địa điểm kinh doanh, giờ qua sở KHĐT họ bảo nộp thông báo theo thông tư 20, mà cái thông tư ý có nhiều phụ lục quá, em không biết nộp mẫu nào, có anh chị nào đã thay đổi thông tin địa điểm kinh doanh rồi, giúp em với ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 18, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Các anh chị ơi, cho em hỏi chút ạ Chi nhánh công ty em đang muốn thay đổi địa đi…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *