Các anh chị giúp em với ạ, gấp lắm Đã anh chị nào bị kiểm toán nhà nước chưa ạ, …

Các anh chị giúp em với ạ, gấp lắm
Đã anh chị nào bị kiểm toán nhà nước chưa ạ, hôm nay công ty e có thông báo kiểm toán, báo tuần này đầu tuần sau về luôn. Ai có kinh nghiệm rồi chia sẻ cho e với ạ, e hoang mang quá. 🙁

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 18, 2017

account_box admin

23 thoughts on “Các anh chị giúp em với ạ, gấp lắm Đã anh chị nào bị kiểm toán nhà nước chưa ạ, …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *