Anh chị cho em hỏi. Công ty em vừa cho công ty khác thuê nhà để làm văn phòng. T…

Anh chị cho em hỏi. Công ty em vừa cho công ty khác thuê nhà để làm văn phòng. Trong hợp đồng có quy định về khoản tiền điện nước thu hàng tháng. Bên em có được hạch toán tiền điện nước đó vào 711 không ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 18, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *