Em có thắc mắc mong được các cao nhân chỉ giáo ạ. Công ty em ngoài Bắc mới thành…

Em có thắc mắc mong được các cao nhân chỉ giáo ạ.
Công ty em ngoài Bắc mới thành lập thêm 1 chi nhánh ở HCM. Hiện tại chi nhánh này đã có mã số thuế riêng.
Em muốn chi nhánh này hạch toán theo hình thức phụ thuộc để giảm bớt khối lượng công việc kế toán.
.
Theo như em tìm hiểu, chi nhánh hạch toán phụ thuộc có thể có MST, con dấu và tài khoản ngân hàng riêng. Nếu đáp ứng các điều kiện này thì chi nhánh có phải phát hành riêng hóa đơn có ghi MST của chi nhánh không hay có thể sử dụng chung hóa đơn đã phát hành của trụ sở chính?
.
Trong trường hợp phải phát hành hóa đơn riêng, việc khai báo và nộp thuế GTGT ở chi nhánh sẽ được thực hiện như thế nào?
.
Em có đọc một quy định khác về việc chi nhánh là cơ sở sản xuất không phát sinh doanh thu nhưng có hạch toán kế toán thì phải đăng ký nộp thuế GTGT theo pp khấu trừ. Theo em biết thì các khoản doanh thu cũng như chi phí của chi nhánh phụ thuộc sẽ do trụ sở chính hạch toán chung với chi phí của toàn doanh nghiệp. Vậy “có hạch toán kế toán” ở đây là hạch toán những gì ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 17, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Em có thắc mắc mong được các cao nhân chỉ giáo ạ. Công ty em ngoài Bắc mới thành…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *