Chúc cả nhà kế toán một tuần mới vui vẻ! Anh chị em cho em hỏi với ạ: Một cổ đô…

Chúc cả nhà kế toán một tuần mới vui vẻ!
Anh chị em cho em hỏi với ạ: Một cổ đông trong công ty muốn chuyển nhượng toàn bộ số cố phần cho một thành viên mới. Nhưng làm thế nào để cổ đồng đó không phải đóng thuế tncn ạ? Vì đây thực chất là chỉ chuyển nhượng trên giấy tờ để làm lại giấy phép đăng ký kinh doanh thôi ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 17, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Chúc cả nhà kế toán một tuần mới vui vẻ! Anh chị em cho em hỏi với ạ: Một cổ đô…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *