Các bạn cho mình hỏi một chút. Công ty mình thành lập 2013 đã nộp mẫu 06 – áp dụ…

Các bạn cho mình hỏi một chút.
Công ty mình thành lập 2013 đã nộp mẫu 06 – áp dụng pp tính thuế GTGT ghi là ” thời gian đề nghị áp dụng kể từ năm 2014″. 2014+2015: dthu 50 tỷ. Năm 2016 mình không phát sinh doanh thu, cũng không nộp thêm mẫu 06
Vậy năm 2017 này mình có được áp dụng PP tính thuế là khấu trừ không a?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 17, 2017

account_box admin

8 thoughts on “Các bạn cho mình hỏi một chút. Công ty mình thành lập 2013 đã nộp mẫu 06 – áp dụ…”

 • Nộp mẫu 06 rồi, áp dụng cho 2014-2015 thì rồi, 2015: doanh thu 20 tỷ. Năm 2016 phát sinh 100 triệu thôi. Nên không rõ 2017 có được áp dụng khấu trừ không

 • Căn cứ công văn số 1097/TCT-KK ngày 30/03/2015 Tổng cục Thuế về việc tiếp nhận mẫu 06/GTGT.

  Chi cục Thuế Quận Đống Đa đề nghị các cơ sở kinh doanh trên địa bàn Quận kiểm tra rà soát và thực hiện đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (nộp mẫu 06/GTGT) như sau:

  1. Đối với doanh nghiệp, HTX thành lập từ năm 2013 trở về trước:

  a. Trường hợp đơn vị đang áp dụng kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ ổn định đến hết kỳ năm 2015.

  + Nếu xác định doanh thu năm 2015 từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT theo khoản 2 điều 12 thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ tài chính trên 1 tỷ đồng thì tiếp tục được áp dụng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ ổn định trong năm 2016 và 2017. Không phải nộp mẫu 06/GTGT.

  + Nếu xác định doanh thu năm 2015 từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT theo khoản 2 điều 12 thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ tài chính dưới 1 tỷ đồng thì được đăng ký tự nguyện áp dụng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ và phải nộp mẫu 06/GTGT, thời hạn nộp chậm nhất ngày 20/12/2015. Trường hợp không nộp mẫu 06/GTGT thì áp dụng nộp thuế theo phương pháp trực tiếp năm 2016, 2017.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *