Các anh (chị) cho e hỏi . Cuối năm 2016 sau khi quyết toán xong e lấy lợi nhuận …

Các anh (chị) cho e hỏi . Cuối năm 2016 sau khi quyết toán xong e lấy lợi nhuận sau thuế chia lãi cho các thành viên góp vốn để giảm bớt tien mặt xuong. Vậy e khai thúe tncn cho các thành vien này theo biểu mẫu gì ạ..
Cảm ơn mọi người

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 17, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Các anh (chị) cho e hỏi . Cuối năm 2016 sau khi quyết toán xong e lấy lợi nhuận …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *