Cả nhà ơi, có công ty nào giống công ty mình. Mới tháng 1/2017 quyết toán xong 3…

Cả nhà ơi, có công ty nào giống công ty mình. Mới tháng 1/2017 quyết toán xong 3 năm 13,14,15 xong. Giờ lại có thông báo quyết toán năm 16. Không kịp thở các bác ah. Mình lên trao đổi với cán bộ thuế thì anh ấy bảo là danh sách này do cục thuế gửi xuống, anh ko thể thay đổi được, bên e mới làm thôi anh giãn thời gian cho để đến tháng 8. Quyết toán xong cứ ung dung là 3 năm nữa mới làm tiếp. Ai dè. Hic

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 17, 2017

account_box admin

9 thoughts on “Cả nhà ơi, có công ty nào giống công ty mình. Mới tháng 1/2017 quyết toán xong 3…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *