cả nhà mình cho em hỏi với ạ, trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu có đầy đủ hóa đ…

cả nhà mình cho em hỏi với ạ, trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu có đầy đủ hóa đơn chứng từ thì sẽ chịu thuế 0% và được khấu trừ GTGT đầu vào, vậy với trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu nhưng không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng, thì hàng hóa này sẽ ko được khấu trừ thuế GTGT đầu vào tương ứng. và cái số thuế GTGT đầu vào tương ứng này có được cho vào chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp được không ạ? cả nhà trả lời giúp em với ạ. em cảm ơn .

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 17, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *