Cty em mua ô tô có chính sách nhân viên chịu 30% giá trị của xe.còn lại cty chịu…

Cty em mua ô tô có chính sách nhân viên chịu 30% giá trị của xe.còn lại cty chịu. Nhân viên đó sẽ được toàn quyền sử dụng để bán hàng. Nếu làm từ 4 năm trở lên thì chiếc xe đó trở thanh sở hữu cua nvien đó. Nvay cho em hoi cty co dc tinh khau hao toan bộ chiếc xe đó ko ah?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 16, 2017

account_box admin

7 thoughts on “Cty em mua ô tô có chính sách nhân viên chịu 30% giá trị của xe.còn lại cty chịu…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *