Mọi người cho mh hỏi: làm thế nào để hợp lý chi phí thuê phòng trọ dành cho nhân…

Mọi người cho mh hỏi: làm thế nào để hợp lý chi phí thuê phòng trọ dành cho nhân viên đi công tác dài ngày mà không lấy được hoá đơn. Vì thuê nhà dân nên k họ k chịu xuất hoá đơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 15, 2017

account_box admin

One thought on “Mọi người cho mh hỏi: làm thế nào để hợp lý chi phí thuê phòng trọ dành cho nhân…”

  • Theo mình thì người dân đất rộng họ xây thêm phòng kiếm thêm thu nhập. Nhiều nguoi còn chẳng biết hóa đơn là gì cơ. Thôi thì cho nhân viên vào nhà nghỉ đê ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *