Nhà mình ơi cho em hỏi với ạ. Giám đốc mua ô tô, giám đốc nộp tiền mặt vào tài k…

Nhà mình ơi cho em hỏi với ạ. Giám đốc mua ô tô, giám đốc nộp tiền mặt vào tài khoản Công ty, sau đó chuyển khoản từ TK của Công ty để trả tiền mua xe. Vậy khi giám đốc nộp tiền vào TK của công ty thì hạch toán như thế nào ạ?? Mong mọi người tư vấn giúp. Em cảm ơn ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 14, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Nhà mình ơi cho em hỏi với ạ. Giám đốc mua ô tô, giám đốc nộp tiền mặt vào tài k…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *