Mình kết xuất tờ khai từ phần mềm KT sau đó nhập vào HTKK mà nó báo vậy là sao m…

Mình kết xuất tờ khai từ phần mềm KT sau đó nhập vào HTKK mà nó báo vậy là sao mọi người chỉ giúp mình với

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 14, 2017

account_box admin

One thought on “Mình kết xuất tờ khai từ phần mềm KT sau đó nhập vào HTKK mà nó báo vậy là sao m…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *