:( Công ty mới thành lập, chưa phát hành hóa đơn em cứ nghĩ không phải nộp báo c…

🙁 Công ty mới thành lập, chưa phát hành hóa đơn em cứ nghĩ không phải nộp báo cáo tài chính, kết quả là nộp chậm mất 5 ngày, Theo luật thì em bị phạt bao nhiêu các bác? em tìm Nghị định mà chỉ thấy nói nộp chậm 1 tháng bị phạt 🙁 – Cái này phạt chắc rùi ạ 🙁 bỏ tiền ra nộp thôi.
Em hỏi thêm: Hôm trước đọc đâu đó là Công ty thành lập mà trong khoảng thời gian bao lâu đó mà không phát hành hóa đơn, cũng không xin tạm dừng hoạt động thì sẽ bị thu hồi giấy phép kinh doanh? Cái này cụ thể thế nào vậy ạ? Công ty mới này 6 tháng rồi mà xếp chưa có ý định phát hành hóa đơn 🙁

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 14, 2017

account_box admin

10 thoughts on “:( Công ty mới thành lập, chưa phát hành hóa đơn em cứ nghĩ không phải nộp báo c…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *