Anh chị ơi cho em hỏi. Trường hợp doanh nghiệp không có Ngoại tệ nhưng trong kỳ …

Anh chị ơi cho em hỏi. Trường hợp doanh nghiệp không có Ngoại tệ nhưng trong kỳ lại muốn NHẬP KHẨU hàng hóa thanh toán ngay thì ntn ạ? (Về cách xử lý và cách hạch toán luôn ạ)

Em cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 14, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *