nhà mình có ai làm kế toán về tôn mạ.ống họo không ạ ? công ty em bán tôn mạ màu…

nhà mình có ai làm kế toán về tôn mạ.ống họo không ạ ? công ty em bán tôn mạ màu thì cho qua tk 156 được không ạ ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 13, 2017

account_box admin

One thought on “nhà mình có ai làm kế toán về tôn mạ.ống họo không ạ ? công ty em bán tôn mạ màu…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *