Cty mình cty cổ phần, GĐ thay đổi CMT sang thẻ căn cước. Mã số thuế cá nhan cũng…

Cty mình cty cổ phần, GĐ thay đổi CMT sang thẻ căn cước. Mã số thuế cá nhan cũng số CMT cũ, vậy xin hỏi các bạn giúp mình với bây giờ phải làm gì khi GĐ thay đổi CMT (báo thuế mẫu gì và có phải báo phòng Đăng kí kinh doanh ko? )Thủ tục ntn 500 anh em giúp với

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 13, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cty mình cty cổ phần, GĐ thay đổi CMT sang thẻ căn cước. Mã số thuế cá nhan cũng…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *