Chào cả nhà. Cho e hỏi chút. Cty e bị mất phiếu nhập kho của HĐ 2 năm trước mà g…

Chào cả nhà. Cho e hỏi chút. Cty e bị mất phiếu nhập kho của HĐ 2 năm trước mà giờ cty ấy cũng ps rùi ko xin lại được. Cty e sắp qt. Các ac bảo phải làm ntn ah?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 13, 2017

account_box admin

One thought on “Chào cả nhà. Cho e hỏi chút. Cty e bị mất phiếu nhập kho của HĐ 2 năm trước mà g…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *