Ace giúp e vụ này với ạ. quý 3 e kê khai sai nên 2/1/2017 e đã làm khai bổ sung …

Ace giúp e vụ này với ạ. quý 3 e kê khai sai nên 2/1/2017 e đã làm khai bổ sung trước khi nộp tờ khai q4. nhưng chắc tờ khai bổ sung của em sai hay thế nào ( e tra thì đã nộp cq thuế thành công) mà nay e lại nhận đc thư thuế yêu cầu e phải khai bổ sung lại cho đúng với tờ khai chính thức quý 3 ( theo số sai). mà hiện tại đã là quý 1/ 2017. vậy em phải lam ntn ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 13, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *