XỬ LÝ HÀNG HẾT DATE Hàng hóa hết date và không thể tiếp tục bán cho khách hàng …

XỬ LÝ HÀNG HẾT DATE

Hàng hóa hết date và không thể tiếp tục bán cho khách hàng là chuyện bình thường và hiển nhiên trong kinh doanh của dn.

Thủ tục chấp nhận chi phí hàng tồn kho hết date từ cơ quan thuế ngày càng thoáng hơn.

Về nguyên tắc, khi xử lý hàng hết date, các bạn chú ý các điểm
+ Chứng minh hàng đó đã hết date bằng các thông tin về hàng hóa.
+ Thuê bên thứ ba xử lý hàng hóa hết date
+ Dĩ nhiên sau khi xử lý phải có kết quả.
+ Báo cáo kết quả xử lý hàng hết date cho cơ quan quản lý hàng hóa đó (nếu có).
+ Dĩ nhiên trong báo cáo kết quả xử lý phải ghi rõ số lượng hàng hóa xử lý.

Một câu hỏi liên quan mà các bạn thường hay “lăn tăn”: có phải xuất hóa đơn cho hàng hóa hết date này không?

Câu trả lời phụ thuộc vào bản lĩnh kế toán của mỗi cá nhân.

Mình đã có trải nghiệm trường hợp lạm dụng “xử lý hàng hết date” không được chấp nhận chi phí vì lý do a.b.c, và do dn đã bán hết hàng, không xuất hóa đơn. Hàng tồn kho và xử lý hàng hết date chỉ là hàng tồn kho ảo.

12.04.2017*nddbao

#nddbao #WeMakeItSimple

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 12, 2017

account_box admin

3 thoughts on “XỬ LÝ HÀNG HẾT DATE Hàng hóa hết date và không thể tiếp tục bán cho khách hàng …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *