năm 2016 e k nộp qttncn vì cty e mới nên chưa ps lương.Hôm nay e nhận được mail …

năm 2016 e k nộp qttncn vì cty e mới nên chưa ps lương.Hôm nay e nhận được mail của thuế về việc chưa nộp qtttncn.Như vậy có làm sao k cả nhà

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 12, 2017

account_box admin

18 thoughts on “năm 2016 e k nộp qttncn vì cty e mới nên chưa ps lương.Hôm nay e nhận được mail …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *