Các anh chị rành thuế cho em hỏi với. ?Hiện là cty em bán hàng trên Lazada, bên…

Các anh chị rành thuế cho em hỏi với.
?Hiện là cty em bán hàng trên Lazada, bên đó chịu trách nhiệm gửi hàng và thu tiền dùm, mỗi tuần nó trừ 10% tiền hoa hồng nó giữ lại, còn lại nó chuyển vào tk công ty em. Vậy giờ em muốn xuất hóa đơn GTGT như thế nào? Có anh chị nào cty bán hàng lazada ko giúp em với. Hiu hiu.
? Ví dụ: Cuối tháng bên em bán 50tr thì nó sè giữ lại 5tr, còn 45tr nó sẽ chuyển khoản vào cty em. Vậy phải xuất hía đơn như thế nào ạ? Giúp em với anh chị ơi :'(

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 12, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Các anh chị rành thuế cho em hỏi với. ?Hiện là cty em bán hàng trên Lazada, bên…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *