cả nhà cho e hỏi, sếp em chuyển cho em 1 bảng chi phí hội thảo, bảo em…

cả nhà cho e hỏi, sếp em chuyển cho em 1 bảng chi phí hội thảo, bảo em làm Invoice của Công ty mình để bên Nhật thanh toán cho cho bên em theo bảng đó. Vậy em phải làm những gì ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 12, 2017

account_box admin

One thought on “cả nhà cho e hỏi, sếp em chuyển cho em 1 bảng chi phí hội thảo, bảo em…”

  • Invoice cũng là hoá đơn thôi Bạn search mẫu trên mạng về và làm theo mẫu bằng tiếng anh Lưu ý phần hình thức thanh toán mội là bỏ trống hoặc ghi TT (đừng dại viết LC nhé 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *