Bên em chuẩn bị thanh tra quyết toán thuế, cty em đang loạn lên, lo lắng vì khôn…

Bên em chuẩn bị thanh tra quyết toán thuế, cty em đang loạn lên, lo lắng vì không hiểu tại sao số dư đầu kỳ năm 2014 không khớp với với số dư cuối kỳ năm 2013 trên BCTC đã nộp, quyết toán thuế với cơ quan thuế? Việc này có nghiêm trọng không ạ? Liệu cơ quan thuế có để ý việc này không ạ? Tại bên e đã thay đổi nhiều lần kế toán, chủ yếu sếp toàn thuê kế toán dịch vụ bên ngoài dẫn đến hậu quả thế này. Bây giờ không biết làm thế nào ạ? Hic. Cả nhà tư vấn giúp em với ạ. Em cảm ơn nhiều!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 12, 2017

account_box admin

14 thoughts on “Bên em chuẩn bị thanh tra quyết toán thuế, cty em đang loạn lên, lo lắng vì khôn…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *