Nhờ mọi người tư vấn – Thanh toán bù trừ công nợ 3 bên. 1. Cty A ( cty của mình …

Nhờ mọi người tư vấn – Thanh toán bù trừ công nợ 3 bên.
1. Cty A ( cty của mình ) mua hàng cty B ( giá trị hàng là 11.500.000.000 đ đã thanh toán CK 10 tỷ còn nợ 1,5 tỷ )
2. Cty A bán lại số hàng trên cho Cty C ( giá trị hàng là 11 tỷ đã thanh toán 10 tỷ CK còn nợ 1 tỷ )
3. trong hợp đồng mua bán không có quy định thanh toán bù trừ công nợ các bên với nhau.
Bên mình muốn làm bù trừ công nợ với cty B và cty C. số tiền còn lại thì bên cty A( cty mình chấp nhận CK thanh toán ) các bên đều đồng ý. -> Thì thủ tục, hồ sơ thanh toán cần những gì?????

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 11, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *