Mọi ng ơi có ai đang làm hồ sơ hưởng chế độ thai sản ở bảo hiểm hà đông mà chưa …

Mọi ng ơi có ai đang làm hồ sơ hưởng chế độ thai sản ở bảo hiểm hà đông mà chưa được giải quyết ko ạ. Em đóng bh đc 8 tháng rồi mà giờ họ bảo để lại kiểm tra dn. Ai có kinh nghiệm j chia sẻ giúp e với.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 11, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *