cả nhà tư vấn giúp em với: Năm 2015 e đặt in hóa đơn lần đầu của công ty cổ phần…

cả nhà tư vấn giúp em với: Năm 2015 e đặt in hóa đơn lần đầu của công ty cổ phần in Hà Nội, khi đó địa chỉ của cty In HN ghi ở phía dưới hóa đơn là 93 phùng hưng. Năm 2017 e vẫn đặt in mẫu cũ tại cty Cp In Hà Nội nhưng địa chỉ phía dưới lại chuyển thành 56 phan văn trị vậy ký hiệu mẫu hóa đơn của em vẫn là 01GTKT3/001 hay pải đổi thành 01GTKT3/002

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 11, 2017

account_box admin

One thought on “cả nhà tư vấn giúp em với: Năm 2015 e đặt in hóa đơn lần đầu của công ty cổ phần…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *