Em có biên bản đối chiếu công nợ. Ktt nói em kí nháy nhưng em không biết phải kí…

Em có biên bản đối chiếu công nợ. Ktt nói em kí nháy nhưng em không biết phải kí vào đâu. Mong mọi nguời chỉ bảo. E cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 10, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Em có biên bản đối chiếu công nợ. Ktt nói em kí nháy nhưng em không biết phải kí…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *