Em chào cả nhà. Anh chị nào biết về luật lao động tư vấn giúp em với a. Bạn em k…

Em chào cả nhà. Anh chị nào biết về luật lao động tư vấn giúp em với a. Bạn em ký hợp đồng không xác định thời hạn từ tháng 3/2012. Và tham gia bảo hiểm thats nghiệp từ đó đến giờ.bạn ý nghỉ việc bạn viết đơn trước 45 ngày. Vậy khi nghỉ bạn ý có được trợ cấp thôi việc không ạ? Em cảm ơn anh chị.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 10, 2017

account_box admin

One thought on “Em chào cả nhà. Anh chị nào biết về luật lao động tư vấn giúp em với a. Bạn em k…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *