Cả nhà cho bên em nhận được cái biên lai như này, thì cho em hỏi cái biên lai nà…

Cả nhà cho bên em nhận được cái biên lai như này, thì cho em hỏi cái biên lai này có vấn đề không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 10, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà cho bên em nhận được cái biên lai như này, thì cho em hỏi cái biên lai nà…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *