Anh Chị Em kế toán nào gặp trường hợp này chưa? điểm danh phát. CB Thuế: Alo an…

Anh Chị Em kế toán nào gặp trường hợp này chưa? điểm danh phát.

CB Thuế: Alo anh có phải phụ trách kế toán cty A ko?
Thức Nguyễn Văn: Đúng rồi, có gì không anh?

CB Thuế: Sao năm nay chưa thấy công ty lên gặp?
Thức Nguyễn Văn: Gặp ai và gặp để làm gì anh?

CB Thuế: Chắc anh là người mới?
Thức Nguyễn Văn: Vâng, em mới tiếp nhận, vừa đang trên đường về nhà.

CB Thuế : Mai anh lên gặp tui nhé
Thức Nguyễn Văn: Nhưng gặp vì lý do gì mới được?

CB Thuế: Không gặp tui cho thanh tra thuế tại công ty đấy.
Thức Nguyễn Văn: Vâng, anh cứ thông báo về doanh nghiệp, Doanh nghiệp cũng muốn năm nào quyết toán năm đó cho nó nhàn.

CB Thuế : Cúp máy
Thức Nguyễn Văn: ??

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 10, 2017

account_box admin

19 thoughts on “Anh Chị Em kế toán nào gặp trường hợp này chưa? điểm danh phát. CB Thuế: Alo an…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *