Mọi người ơi, cho mình hỏi, mình nộp báo cáo tài chính 2016 theo quyết định 48 đ…

Mọi người ơi, cho mình hỏi, mình nộp báo cáo tài chính 2016 theo quyết định 48 đúng hạn rồi.
Nhưng mình phát hiện ra định khoản sai, nên mình phải nộp lại báo cáo tài chính.
Mà mình làm lại thì không ảnh hưởng gì đến số lãi cuối năm, và cuối năm mình cũng được chuyển lỗ hết số lãi đó lun.
Vậy mình có phải nộp lại Quyết toán TNDN 2016 không? (Trên tờ khai quyết toán chỉ sai số tổng lợi nhuận kế toán trước thuế và chi phí ko được trừ) còn số lãi cuối năm vẫn đúng.
Thanks!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 9, 2017

account_box admin

One thought on “Mọi người ơi, cho mình hỏi, mình nộp báo cáo tài chính 2016 theo quyết định 48 đ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *