Cho em hỏi công ty em mua bó mía về để bán nước mía thì hóa đơn đầu vào mặt hàng…

Cho em hỏi công ty em mua bó mía về để bán nước mía thì hóa đơn đầu vào mặt hàng mía có chịu thuế GTGT không?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 9, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *