Các anh chị cho e hỏi với ạ Lúc trc khi lấy ck e đóng bảo hiểm theo địa chỉ và c…

Các anh chị cho e hỏi với ạ
Lúc trc khi lấy ck e đóng bảo hiểm theo địa chỉ và chứng minh thư của em ở Thái Nguyên, giờ e lấy chồng và nhập khẩu theo nhà chồng ở tỉnh khác và e cũng làm thẻ căn cước theo khẩu mới, nhưng e không thông báo với cơ quan bảo hiểm, cuối tháng 4 này e sẽ nghỉ thai sản và e tính sinh diện cấp cứu để hưởng bảo hiểm y tế.
Các anh chị cho e hỏi việc không thông báo thay đổi hộ khẩu và số thẻ căn cước có ảnh hưởng j đến việc hưởng bảo hiểm của e không ạ?
Mong được mọi người trả lời giúp ạ
Em cảm ơn,

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 9, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *