Các anh chị cao thủ excel cho em hỏi một chút ạ. Em có một sheet dữ liệu có các …

Các anh chị cao thủ excel cho em hỏi một chút ạ. Em có một sheet dữ liệu có các cột dữ liệu ngày tháng, nội dung, số tiền, tiến hành( cột tiến hành có 3 giá trị P,O,F). Giờ em muốn lấy tự động thông tin từ sheest này sang sheest khác nếu như hàng đó có cột tiến hành có giá trị bằng O thì dữ liệu của cả hàng đó sẽ chuyển sanng sheest bên cạnh. Tự động cập nhật thì có thể sử dụng hàm nào trong excel ko ạ? Em cám ơn các anh chị nhiều ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 9, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Các anh chị cao thủ excel cho em hỏi một chút ạ. Em có một sheet dữ liệu có các …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *