Ai có thể cho em xin chứng từ lương bao gồm cả hợp đồng, bảng chấm công, bảng th…

Ai có thể cho em xin chứng từ lương bao gồm cả hợp đồng, bảng chấm công, bảng thanh toán lương, phụ cấp, tính bảo hiểm, trích nộp, chuyển trả bảo hiểm được không ạ?
em xin để làm báo cáo thực tập
em cảm ơn ạ
địa chỉ mail của em: [email protected]

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 9, 2017

account_box admin

One thought on “Ai có thể cho em xin chứng từ lương bao gồm cả hợp đồng, bảng chấm công, bảng th…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *