Mọi người trong hội cho em hỏi về vấn đề hoàn thuế TNCN này tí. Em có gặp trường…

Mọi người trong hội cho em hỏi về vấn đề hoàn thuế TNCN này tí. Em có gặp trường hợp là một cá nhân làm việc cho một chi nhánh ở quận 3 TPHCM (công ty tổng ở Hà Nội), chứng từ khấu trừ Công ty tổng cấp, đã tính giảm trừ, ngoài ra anh này còn có khoản thu nhập vãng lai khấu trừ 10% do đó ảnh phải tự quyết toán. Mọi người cho em hỏi là ảnh phải quyết toán ở đâu ạ? Em xin cảm ơn nhiều nhiều.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 8, 2017

account_box admin

One thought on “Mọi người trong hội cho em hỏi về vấn đề hoàn thuế TNCN này tí. Em có gặp trường…”

  • Nếu như tổng công ty có trả lương cho anh này và vẫn đang tính giảm trừ cho anh thì nộp hồ sơ quyết toán tại Hà Nội.
    Căn cứ pháp lý: TT119 sửa đổi bổ sung cho TT156 và các văn bản, công văn hướng dẫn quyết toán thuế TNCN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *