Cả nhà cho e hỏi trường hợp lao động thời vụ như thuê đội nhận công xây dựng mìn…

Cả nhà cho e hỏi trường hợp lao động thời vụ như thuê đội nhận công xây dựng mình đã ký HĐ vs Đội trưởng đứng ra thầu thì có phải ký HĐLĐ vs từng công nhân nữa ko ạ?
Và ví dụ như ký HĐLĐ từ tháng 01->03 thì trong mẫu CK 02 thì mình vẫn ghi là Cam kết thu nập trong năm 2014 không vượt quá 108tr ạ và thời điểm mình làm cam kết là vào lúc nào ạ?
E cảm ơn!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 8, 2017

account_box admin

21 thoughts on “Cả nhà cho e hỏi trường hợp lao động thời vụ như thuê đội nhận công xây dựng mìn…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *