Cả nhà cho e hỏi chút ạ: BCTC năm 2016 e bỏ quên 1 nghiệp vụ chi tiền, h có cần …

Cả nhà cho e hỏi chút ạ: BCTC năm 2016 e bỏ quên 1 nghiệp vụ chi tiền, h có cần sửa lại BCTC không ạ? vì nó liên quan đến công nợ với nhà cung cấp, em cảm ơn ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 8, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cả nhà cho e hỏi chút ạ: BCTC năm 2016 e bỏ quên 1 nghiệp vụ chi tiền, h có cần …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *