Cả nhà ơi. Em làm quyết toán bằng excel. Cả nhà có công thức hay cách…

Cả nhà ơi. Em làm quyết toán bằng excel. Cả nhà có công thức hay cách làm lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính cho em xin với ạ. Em cảm ơn anh chị nhiều.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 8, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Cả nhà ơi. Em làm quyết toán bằng excel. Cả nhà có công thức hay cách…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *