A chị ơi cho e hỏi với ạ. E thanh lý xe oto vẫn còn khấu hao. Giá trị còn lại đó…

A chị ơi cho e hỏi với ạ. E thanh lý xe oto vẫn còn khấu hao. Giá trị còn lại đó e cho vào tk 811 . Vậy chi phí này của e đc trừ k ạ. Mà thanh tra thuế cứ đòi e phải có thẩm định giá mới đồng ý giá e thanh lý xe cho ng mua. Mọi ng giúp e với ạ. E phải giải quyết vấn đề này ntn ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note April 8, 2017

account_box admin

13 thoughts on “A chị ơi cho e hỏi với ạ. E thanh lý xe oto vẫn còn khấu hao. Giá trị còn lại đó…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *